Hizmetlerimiz

Yerli ve Yabancı şirketlerin, muhasebe kayıtlarının Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası şirketlerin ihtiyacına yönelik, rapor, analiz ve yorumların yapılarak şirketlerin verimliliğine katkı sağlamak.

 ŞİRKET  KURULUŞ  VE ÖRGÜTLENME HİZMETLERİ

 • Yerli/ Yabancı Şirket Kuruluşu İşlemleri
 • Yabancı Şirket Şube veya irtibat Bürosu Açılışı
 • Ar-Ge Merkezi ve Teknokent Şirket Kuruluşu
 • Serbest Bölgelerde Şirket Kuruluşu
 • Birleşme, devralma ve bölünme işlemleri
 • Şirket Dönüşüm İşlemleri
 • Sanayi Sicil ve Kapasite Raporu İşlemleri

MUHASEBE HİZMETLERİ

 • Defter Tutma, Beyanname Hazırlanması
 • Finansal Tabloların Hazırlanması
 • İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması
 • Muhasebe Danışmanlığı
 • Mali Raporlama

VERGİ DANIŞMANLIĞI 

 • Teknoparklar ve Ar-Ge İndirimleri Danışmanlıkları
 • Kurumsal Vergi Danışmanlığı
 • Vergisel Teşvikler, İstisna ve Muafiyet Danışmanlığı
 • Vergi Anlaşmaları ve Uyuşmazlıkları Danışmanlığı
 • Yabancı Şirketlere Mali Danışmanlık Hizmetleri
 • Vergi İhtilafları, Uyuşmazlıkları, Davaları ve Çözümü

SOSYAL SİGORTA HİZMETLERİ

 • Sosyal sigortalar ve İş Hukuku Danışmanlık Hizmetleri
 • Bordrolama Hizmetleri (Ar-ge Merkezi ve Teknopark)
 • İstihdam Teşviklerinin Uygulanması
 • Sosyal sigortalar ve İş Hukuku Danışmanlık Hizmetleri
 • Özlük Dosyaları Denetlenmesi

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi